| Nyanlæg | Træfældning | Vedligeholdelse | Snerydning | Samarbejdspartnere | Kontakt
Fræsning af jord

Grundejerforeninger:

FliseGartneren laver løsninger til små og store grundejerforeninger.

Som noget specielt tilbyder vi at lave en vedligeholdelsesaftale hvor vi hjælper viceværten med at holde den standard som foreningen har sat. Ofte er viceværten deltidsansat og har ikke de maskiner, ekspertisen og tiden der skal til, at holde større arealer på en ejendom.

Så hvis viceværten evt. kun slår græsset kan I lave en aftale med os om, at få beskåret og passet beplantningen. Eller måske overdrage hele opgaven til os, for på den måde at sikre en høj standard hele året.

Har I andre ønsker er I også meget velkommen til at kontakte os, så finder vi også en løsning der passer til jeres forening.

Ved større opgaver bruger vi følgende fremgangsmåde:

  • De ringer til os med et ønske om tilbud på en arbejdsopgave.

  • Vi aftaler tid for at besigtige arbejdsopgaven.

  • Vi besigtiger arbejdsopgaven sammen med Dem. Får eventuelt udleveret materiale vedr. arbejdsopgaven samt måler op og skriver vigtige informationer ned.

  • Vi indhenter priser og tager eventuelt ud og besigtiger arbejdsopgaven igen - for os selv.

  • Vi sender et skriftligt tilbud pr. brev eller mail.

  • De modtager tilbudet og kan kontakte os for yderligere informationer eller
    ændringer i tilbudet.

  • Kan vi blive enige, har vi en aftale og vi fastlægger et tidspunkt for udførelse af arbejdsopgaven.

  • Ønsker De ikke at benytte tilbudet – er det gratis. Vi håber en anden gang at kunne give Dem et nyt tilbud. 


Vi er glade for vores grundejerforeninger og ved at de sætter pris på vores motto:
FliseGartneren – altid nede på jorden.